Kategoriarkiv: Uncategorized

Zuckerbergs Babels tårn

Mark Zuckerberg, grunnleggeren av Facebook, sier at mengden informasjon vi deler vil fordoble seg hvert år – i uoverskuelig framtid! Zuckerberg bygger på samme modell som Moores lov, Moores lov beskriver at en chip med et gitt areal, annet hvert år vil kunne romme dobbelt antall transistorer til samme pris som forutgående toårsperiode. Med dette har både Zuckerberg og Moore spådd at henholdsvis informasjonsmengde og transistorkapasitet pr. chip vil ha en eksponentiell utvikling, igjen – i uoverskuelig framtid.

Zuckerberg står ”i fare for” å oppfylle sin egen lov gjennom stadig å legge til funksjoner som har til hensikt å øke mengden informasjon på nettet, for eksempel dette med ”Likes” på statusmeldinger eller artikler på web-sider. Gjennom friksjonsfri deling, det vil si der hvor bruker har tillatt deling mellom applikasjoner, vil informasjon bli generert helt uten at brukeren av systemene trenger å ha et forhold til den faktiske informasjonsøkningen på nettet. For eksempel har Spotify og Endomondo slike funksjoner; brukere av Spotify som har godkjent kobling med Facebook deler sine musikkvalg til andre brukere av Facebook helt uten at man foretar seg noe som helt, på lik linje har brukere av Endomondo som tillater kobling mot Facebook samme informasjonsdeling.

Det er mange sider av denne delingspraksisen som er gjenstand for diskusjon, for eksempel privatlivets fred eller det å ikke eksponere seg for omverden i et og alt man foretar seg. Denne delen av delingskulturen er både et samfunns- og enkeltpersoners ansvar å ta tak i, man kan neppe klandre Zuckerberg for at noen deler for mye av sin private sfære.

Men! Zuckerbergs lov er jo galskap, og i beste fall en gyldig ”lov” kun på kort sikt. Det er ingen eksponentiell utvikling som kan vare evig, derfor er min påstand at Zuckerbergs lov er hans Babels tårn – det er ingenting som vokser inn i himmelen!

Olaf du må vakne, robotane kjem!

Kevin Kelly har skrevet en artikkel om en framtid hvor roboter overtar nesten all verdens jobber, i alle fall jobber som vi dag kjenner til – alt fra håndverksarbeid til tyngre kompetansedrene oppgaver. Dette muliggjøres, etter Kellys syn, gjennom vår tids bølge av automatiseringsprosesser, en bølge som handler om kunstig kognisjon, billige sensorer, maskinlæring og distribuerte Smarts.

At slik automatisering vil være nyttig i mange tilfeller er kanskje innlysende, det finnes mye farlig arbeid som kan ”settes bort” til roboter istedenfor at mennesker skal risikere liv og helse. Roboter kan arbeide både mer effektiv, over lengre tid og langt mer feilfritt. Spørsmålet er vel kanskje om vi ønsker at roboter skal ta over ”alle” oppgaver samfunnet har å by på! Jeg ser for meg at det er langt hyggeligere å møte en levende person i kassa på butikken eller snakke med kundeveiledere og rådgivere, enn om jeg skal prate det en ”dings” som visstnok skal være smart…

Olaf du må vakne, indianarane kjem! Nå er det ikke indianarane vi trenger å vokte oss for, vi må sørge for at vi har et samfunn som fungerer – vi må passe oss for å bli et robotsamfunn uten jobbtilbud for Ola(f) Normann.

Med andre ord – vi bør kanskje start folkebevegelsen ”Mot roboter i kassa på Rimi!” ….men, det er visstnok for sent det også…

Refleksjoner etter 1. dag

Bratt læringskurve er vel noe som slår meg!

Her har det vært mye prat om diverse ulike sosiale medier og hvordan omverden endres. Fra de gamle læringsmodellene med kateterundervisning til store online samarbeidsnettverk. Arne Krokan (foreleser) kalte meg i dag tidlig for en gomp (med referanse til Harry Potter) i sammenhengen analog eller digital verden. Gompene er da selvfølgelig de som henger igjen i den analoge verdenen og tenker at facebook, twitter, G+, diigo, quora etc. er skumle greier som man skal passe seg for. De som heller er i den digitale verden går jeg da ut fra er vår tids trollmenn, og kan utrette de underligste ting?

Veldig lærerik første dag, en god del tankevekkere og mye å spinne videre på.

Hvordan ta dette inn i egen hverdag? Hva kan bedriften jeg jobber i gjøre bedre med tanke på utnyttelse av teknologi – deriblant sosiale medier?